Til hovedinnhold

Fugleinfluensa påvist hos melkekyr i USA

Publisert

Amerikanske landbruksmyndigheter rapporterte i slutten av mars om at høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hadde blitt påvist på storfe i melkekubesetninger i flere stater. Dette er første gang sykdommen er påvist hos storfe.

Fugleinfluensa er svært smittsom mellom fugler, men smitter sjelden til andre dyr og mennesker.

Det amerikanske smitteverninstituttet (CDC) rapporterte 1. april om at viruset er påvist hos ett menneske i Texas (cdc.gov). Personen hadde utviklet øyebetennelse etter kontakt med syke melkekyr.

Folkehelsemyndighetene i USA vurderer likevel risikoen for smitte til mennesker som lav og at konsum av pasteuriserte melkeprodukter og gjennomstekt kjøtt er trygt. Det er også trygt å innta stekt storfekjøtt, samt pasteurisert melk og melkeprodukter i Norge. Det er svært sjeldent at mennesker smittes med fugleinfluensa, og det er ikke påvist smitte til mennesker i Norge.

Melkekyrne som har fått påvist viruset har vist forbigående og milde symptomer med redusert appetitt og fall i melkeproduksjonen. Noen av dyrene har også hatt feber, forandringer i melken eller løs avføring, men alle er blitt friske i løpet av 10 til 14 dager.

Se også Veterinærinstituttet Fugleinfluensa påvist hos melkekyr i USA (vetinst.no).

Overvåking av smittesituasjon hos dyr i Norge

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført overvåkning for fugleinfluensa hos fjørfe i Norge siden 2006. Overvåkingen av fugleinfluensa i Norge har de siste årene blitt forsterket, og det gjennomføres nå overvåkning hos villfugl og andre ville dyrearter, primært rovdyr og sjøpattedyr, i tillegg til hos tamme fugler.  I Norge er det gjort få påvisninger av fugleinfluensa hos pattedyr. Sykdommen er kun påvist hos noen få ville rødrever.

Mattilsynet følger fortløpende med på situasjonen sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet. Det er allerede gode smittevernråd ute til publikum og næring, og det er, slik vi ser det nå, ingen grunn til ytterligere tiltak utover de smitteforebyggende tiltakene som skal være til stede i våre produksjonsdyrehold.

Ulike roller i overvåking og håndtering av fugleinfluensa

Mattilsynet er ansvarlig for overvåking og bekjempelse av fugleinfluensa på dyr. Veterinærinstituttet er vår fagstøtte i dette arbeidet og bidrar med blant annet risikovurderinger, rådgivning og forskning. Siden fugleinfluensavirus kan smitte mellom dyr og mennesker, samarbeider vi også tett med FHI som overvåker smittesituasjonen til og mellom mennesker. FHI gir også råd til Mattilsynet, Veterinærinstituttet og andre etater om hvordan smitte til mennesker kan unngås.

Meld fra om syke eller døde fugler (eller dyr) ved mistanke om fugleinfluensa

Les mer om fugleinfluensa hos Mattilsynet

Les mer om fugleinfluensa (aviær influensa) hos Veterinærinstituttet (vetinst.no)

Les mer om fugleinfluensa hos Folkehelseinstituttet (fhi.no)