Hva gjøres for å bekjempe lumpy skin disease i Europa?

EU-kommisjonen har utarbeidet særskilte bekjempelsestiltak mot lumpy skin disease.

Publisert

Vaksinasjon og forflytningsrestriksjoner er det viktigste tiltaket for å begrense smittespredning under utbrudd av sykdommen i EØS-området. Bestemmelsene om særskilte bekjempelsestiltak mot sykdommen omhandler listeføring av områder der vaksinasjon benyttes. Videre gis det bestemmelser om driftsansvarliges ansvar ved utstedelse av helseattester ved forflytning av storfe, avlsmateriale og ubehandlede biprodukter ut av vaksinasjonssoner.

Beslutningen heter (EU) 2023/1521, og er gjennomført i dyresykdomsnødtiltaksforskriften. Denne forordningen endres jevnlig for å avspeile den epidemiologiske situasjonen for utbruddet.

Se EU-kommisjonens nettsider EUR-Lex - 32023D1521 - EN - EUR-Lex (europa.eu) for å finne den sist oppdaterte forordningen. Klikk på "current consolidated version" og velg ønsket språk.

Du kan også lese mer fra EU-kommisjonen på siden Lumpy skin disease.

Regelverk

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften