Til hovedinnhold

Mykoplasmainfeksjon hos kameldyr

Lama og alpakka kan bli smittet av mykoplasmainfeksjoner.

Publisert

Mycoplasma haemolamae ble første gang påvist i Nord-Amerika i 1988. Sykdommen er utbredt og finnes i de fleste land der sør-amerikanske kameldyr som lama og alpakka holdes.

Sykdommen er ikke påvist i Norge men vi antar likevel at sykdommen finnes her i landet siden det er importert kamelider fra mange land og verdensdeler der sykdommen forekommer.

Infeksjon med Mycoplasma haemolamae gir som regel ikke symptomer hos lama og alpakka. Stress, mage-tarm parasitter og immunsvekkelse kan likevel utløse symptomer hos friske smittebærere. Dyrene vil da utvikle feber, anemi (for få røde blodceller), nedsatt allmenntilstand, dårlig tilvekst/avmagring og i verste fall dødsfall.

Det er foreløpig ukjent hvordan dyr blir smittet.

Det er ingen behandling mot denne sykdommen. Behandling med antibiotika vil ikke gjøre at dyrene kvitter seg med infeksjonen. Har dyrene først fått infeksjonen kan du forebygge at de utvikler symptomer med å legge til rette for at dyrene ikke utsettes for unødig stress, behandle mot parasitter i mage-tarm dersom det er nødvendig og på andre måter legge til rette for at dyrene har et godt immunsystem som holder infeksjonen i sjakk.