Rapport

Overvåkingsprogram 2021 – Paratuberkulose

Publisert

Mattilsynet har siden 1996 gjennomført et overvåkingsprogram/nasjonalt kartleggingsprogram for paratuberkulose for storfe. Lama og alpakka ble inkludert i overvåkingen i 2000, geiter i 2001 og sau i 2002. Hensikten med denne overvåkingen er å dokumentere fravær av denne sykdommen. I overvåkingsprogrammet for 2021 ble det ikke påvist paratuberkulose i noen av prøvene som ble undersøkt.

Kva blei undersøkt?

Det ble tatt avføringsprøver av storfe og kameldyr (lama og alpakka).

Tidsrom
Hele året
Kva leita vi etter?

Vi leter etter bakterien som forårsaker paratuberkulose, Mycobacterim avium subsp. paratuberculosis. Paratuberkulose er en kronisk bakteriell tarminfeksjon. Drøvtyggere og kameldyr er spesielt utsatte for sykdommen, men også andre dyrearter kan smittes. Det finnes ingen behandling mot sykdommen.

Kva fann vi?

I programmet for 2021 ble avføring fra 931 storfe og 259 kameldyr undersøkt for paratuberkulose. Det ble ikke påvist paratuberkulose i noen av disse prøvene. Hele rapporten kan du lese her: Paratuberkulose hos storfe, sau, geit og kamelider