Næringsmessig transport av dyr

Transport som gjennomføres som en del av driften i et næringsmessig dyrehold eller en næringsmessig aktivitet (for eksempel et stutteri eller et sauehold) eller transport som gjennomføres av transportør som tar seg betalt for tjenesten.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Dyrevelferd under transport
  2. Godkjenning av transportmidler for dyretransport
  3. Krav om kompetanse og kompetansebevis
  4. Krav om godkjent transportør
  5. Transport av dyr i varmt vær
  6. Tilsyn med transport av dyr
  7. Regelverk ved næringsmessig transport av dyr