Til hovedinnhold

Påvist salmonella på hest i Agder

Faglig oppdatert

Det er påvist salmonella på tre hester på et ridesenter i Agder. Flere hester fra ulike deler av Norge har vært på det aktuelle ridesenteret. Mattilsynet jobber fortløpende med smittesporing for å begrense smittespredning. Eiere av hester som har vært på ridesenteret vil bli kontaktet av Mattilsynet for videre oppfølging.

Ridesenteret har fått restriksjoner, som i praksis betyr at ingen hester kan tas inn eller ut av ridesenteret og området som tilhører ridesenteret. Dette gjør vi for å «fryse» situasjonen, slik at smitte ikke spres. Hester som ikke hører hjemme på senteret kan ikke ris i området rundt senteret.

Mattilsynet jobber med smittesporing

Mattilsynet jobber med smittesporing. Det betyr at vi undersøker hvilke hester som har vært i kontakt med den smittede hesten. Eiere av hester som har vært i kontakt med hesten som har fått påvist salmonella vil bli kontaktet av Mattilsynet. Mattilsynet vil da informere den enkelte om eventuelle restriksjoner på flytting av hester og gi råd om smittevern.

Kan smitte andre dyr og mennesker

Salmonella er en bakterieinfeksjon som kan smitte til andre dyr og mennesker.  Salmonellainfeksjon er en såkalt nasjonal liste – 2 sykdom. Det betyr blant annet at alle dyr som får påvist en salmonellainfeksjon skal følges opp av Mattilsynet.

Typen som nå er påvist i Agder er av typen Salmonella Typhimurium.

God hygiene kan hindre smitte

Hester har ofte mange smittekontakter og det er mye trafikk av hester, mennesker og utstyr inn og ut av staller. Dette øker risiko for smittespredning. Gode hygienerutiner kan hindre at hesten din blir syk og hjelpe deg til å unngå at din hest smitter andre dyr og mennesker.

Meld fra til Mattilsynet hvis du har mistanke om at hesten din kan være smittet av salmonella.

Mer informasjon