Til hovedinnhold

Salmonellainfeksjoner

Salmonellainfeksjoner kan ramme en rekke arter, inkludert mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Forekomsten av salmonella i norske, svenske og finske husdyr og kjæledyr er svært lav sammenlignet med de fleste andre land.

Norske myndigheter kontrollerer mat, dyr og dyrefôr, og norske husdyr og kjæledyr er sjelden infisert.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Bakterier innenfor slekten Salmonella forårsaker sykdommen salmonellose.

Salmonellainfeksjoner håndteres som sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

De fleste av de over to tusen salmonellavariantene kan gi diaré hos de fleste arter. Symptomene kan bli alvorlige, særlig på unge dyr.

Hvordan smitter sykdommen?

De vanligste smittekildene er viltlevende dyr, mennesker, fôr eller vann.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Salmonellabakterier kan også gi alvorlige infeksjoner hos menneske, og smitten kan gå fra menneske til dyr og omvendt.

Person-til-personsmitte eller smitte fra husdyr, inkludert kjæledyr (hund, katt, fugler og reptiler) og ville dyr (fugler, pinnsvin) kan forekomme. Salmonellasmitte fra hest til mennesker er lite dokumentert.

Salmonella skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen. Smitte kan skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. I tillegg kan det forekomme smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Hvor finnes bakteriene hos et smittet dyr?

Bakterien finnes i dyrets tarm og skilles ut i avføringen.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg?

God håndhygiene forebygger smitte. Håndvask er et generelt og viktig hygieneråd.  Vask hender med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lager mat og før måltider.

Les mer om smitte til mennesker på Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no)