Til hovedinnhold

Båndtvang for hund

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet.

Publisert

Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Utenom den generelle tiden for båndtvang kan hunden gå løs, dersom den er under kontroll.

Unntak fra båndtvang

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Kommunen kan ha egne lokale bestemmelser

Flere kommuner har egne områder hvor det skal være lov til å slippe hunden hele året uavhengig av båndtvangsperioden. Enkelte fylker og kommuner har egne regler om båndtvang på bestemte områder utover denne tiden. Ta derfor kontakt med kommunen dersom du lurer på om det er lokale bestemmelser som har betydning for muligheten for å slippe hunden løs.

Brudd på båndtvang

Dersom du møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang, kan du fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og du kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig, skal hunden snarest leveres til politiet.

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.

Regelverk

Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven)