Til hovedinnhold

Båndtvang for hund

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet. 

Publisert

Båndtvang innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Hensikten er å sikre dyrevelferden til ville dyr i en ekstra sårbar periode, og det er derfor nødvendig å forhindre at hunder skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Brudd på båndtvang

Det er lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) som regulerer dette, og det er Politiet som forvalter loven.

Dersom du vil melde fra om en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang, skal du kontakte Politiet. Hvis du har anledning, kan du fange inn hunden og levere den tilbake til eieren. 

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.

Unntak fra båndtvang

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Kommunen kan ha egne lokale bestemmelser

Flere kommuner har egne områder hvor det skal være lov til å slippe hunden hele året uavhengig av båndtvangsperioden. Enkelte fylker og kommuner har egne regler om båndtvang på bestemte områder utover denne tiden. Ta derfor kontakt med kommunen dersom du lurer på om det er lokale bestemmelser som har betydning for muligheten for å slippe hunden løs.

Regelverk

Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven)