Forbud mot å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel

Det er forbudt å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel i Norge. Mattilsynet forventer at oppdrettere og hundeorganisasjoner overholder forbudet, slik at det ikke lenger forekommer avl av rasen her i landet. 

Publisert

Forbudet følger av dyrevelferdsloven § 25 om avl. Det ble slått fast av Høyesterett 10. oktober 2023. Domstolen begrunner forbudet med at en relativt stor andel av disse hundene lider av alvorlige arvelige sykdommer, og at det ikke er noen utsikt til betydelige forbedringer innen kort tid. I samme dom blir det slått fast at avl av engelsk bulldog ikke er forbudt, men at det er basert på visse forutsetninger.

Forbudet omfatter bare avl av renraset cavalier king charles spaniel, altså avkom av tisper og hannhunder som begge er renraset cavalier king charles spaniel. Å kalle hundene noe annet enn cavalier king charles spaniel, fritar ikke fra forbudet.

Med «avl» menes paring, inseminering, drektighet og fødsel. For cavalier king charles spaniel kan ingenting av dette foregå i Norge. Det kan heller ikke legges til rette for slik avl i Norge, for eksempel gjennom avlsprogrammer og avlsregistre.

Blanding av cavalier king charles spaniel og andre hunderaser er ikke omfattet av forbudet. Slik blandingsavl kan likevel være i strid med dyrevelferdsloven § 25, der det blant annet står at avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Oppdrettere må alltid vurdere om hver enkelt hund er egnet for avl. 

Mattilsynet vil følge opp forbudet i tilsynet med hundeavl.

Det er fortsatt lov å ha cavalier king charles spaniel i Norge

Det er fortsatt lov å eie og å ha cavalier king charles spaniel. Det er også lov å innføre og reise med cavalier king charles spaniel til Norge, så lenge reglene for dette er oppfylt. Se veiledning om innførsel her: Reise med kjæledyr.

Hunder med alvorlige symptomer som følge av arvelige lidelser, skal ha forsvarlig og effektfull medisinsk behandling av veterinær. 

Forbudet mot avl gjelder ikke salg eller annen omsetning av cavalier king charles spaniel. 

Det er fortsatt lov å avle engelsk bulldog

Ifølge dommen er avl av engelsk bulldog ikke forbudt. Men det kan bare brukes hunder med BOAS-grad 0 eller 1, og avlen må skje i samsvar med raseklubbens avlsprogram. 

Dommen fra Høyesterett har betydning for all avl av hund

Høyesterett har i dommen om hundeavl gitt et tydelig signal til norske hundeorganisasjoner, oppdrettere og myndigheter om hvordan dyrevelferdsloven § 25 om avl er å forstå.

Ifølge Høyesterett vil organisasjonenes avlsprogram og programmenes effekt på helsetilstanden i populasjonen ha avgjørende betydning for om det er lovlig å avle videre på rasen.

Regelverk

Dyrevelferdsloven