Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018 - 2019: Hunder som bor ute

Mange hundeholdere følger regelverket. De som ikke gjør det, har ofte flere regelbrudd.

Publisert

Mange hundeholdere følger bestemmelsene i dyrevelferdsloven, men i 25 % av trekkhundeholdene og i 54 % av de andre hundeholdene fant vi brudd på regelverket. I begge grupper fant vi at flere av hundeholdene med regelbrudd hadde brudd på fire til åtte av de ti sjekkpunktene.

Dette viser at utendørs hundehold er krevende på mange måter, og at hundeholderne må ha kunnskap, evne og vilje for at hundene skal ha god velferd. Det er ikke alle hunder som egner seg til å bo ute, noe resultatene fra prosjektet også viser.

Med «hunder som bor ute» mener vi hunder som har sin primære oppholdsplass ute, enten hele døgnet eller store deler av døgnet, hele året.

Hva ble undersøkt?
  • 453 hundehold over hele landet.
  • Vi førte tilsyn med 323 trekkhundehold, 111 hundehold med jakt-, gjeter- og andre typer hunder. I 19 hundehold ble type hund ikke registrert, eller det var en kombinasjon av ulike typer hunder.
Tidsrom
2018 til og med april 2019.
Hva lette vi etter?
  • Mattilsynet sjekket forhold som har vesentlig betydning for hunders velferd, som nok mosjon og tilgang til hundehus og liggeplass. Vi la vekt på å vurdere velferden til hver enkelt hund.
  • Mattilsynets inspektører brukte en felles liste med ti sjekkpunkter. Vi så på tilsyn og stell, oppstalling og aktivisering. En viktig del av prosjektet var å veilede om hva som skal til for at en hund som bor ute skal ha det bra.
  • I tillegg registrerte inspektørene om hundeholderen var mottaker av animalske biprodukter fra slakteri. Det var for å få en oversikt over hvor mange som bruker dette til hundemat. Inspektørene veiledet om krav til registrering, transport, sporbarhet og hygiene i de hundeholdene som mottok animalske biprodukter.
Hva fant vi?
  • Mange av hundeholderne vi førte tilsyn med følger regelverket, de som ikke gjør det har ofte flere regelbrudd. Sjekkpunktene med flest regelbrudd gjaldt oppstalling og aktivisering.
  • I 25 % av trekkhundeholdene og i 54 % av de andre hundeholdene fant vi brudd på regelverket. I begge grupper fant vi at flere av hundeholdene med regelbrudd hadde brudd på fire til åtte av de ti sjekkpunktene.
  • I tilsammen 23 hundehold (5 %) ble det avdekket så alvorlige forhold at det ble gitt hastevedtak. I tre hundehold ble hunder tatt i midlertidig forvaring, eller hundeholdet ble avviklet.
Fil
Rapport Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018 - 2019. Hunder som bor ute (PDF)