Til hovedinnhold
Søk

Avl av husdyr

Alle som driver med avl av husdyr, må ha godkjenning fra Mattilsynet og følge avlsregelverket.

Publisert

Avlslag og avlsorganisasjoner som fører stambøker og gjennomfører avlsprogram for artene storfe, sau, geit, svin og hestedyr, må være godkjent av Mattilsynet etter bestemte kriterier. Godkjenningsprosessen omfatter blant annet at avlsprogrammet eller avlsprogrammene til avlslaget skal godkjennes.

Et godkjent avlslag får automatisk geografisk virkeområde i landet det opprettes. Det geografiske virkeområdet kan utvides til å omfatte andre EØS-land, noe som blant annet har betydning for hesteavlslagenes rettighet til å utstede hestepass.

Avlsdyr som innfrir kriteriene i et avlsprogram, har rett til å oppføres i det tilhørende avlslagets stambok. Oppdrettere av avlsdyr har visse rettigheter og plikter.

Bestemmelsene i avlsregelverket regulerer også hvordan prestasjonstesting og avlsverdivurdering skal gjennomføres og hvordan avlssertifikater som dokumenterer avstamning skal utformes.

Les mer i veileder til enkelte bestemmelser i avlsregelverket (pdf).

Regelverk

Reglene om avl av husdyr står i husdyravlsloven (lovdata.no) og husdyravlsforskriften (lovdata.no)