Brannsikring – hvilke krav gjelder?

Det er krav til brannsikring, brannvarsling, brannslukningsutstyr og rømningsveier i stall og fjøs.

Publisert

Generelt gjelder følgende:

  • Bygningen (husdyrrommet) skal ha rømningsveier som dyrene kan evakueres gjennom (gjelder ikke for høns og kalkun).
  • Ventilasjonssystemet skal være konstruert slik at brann- eller røykgasser ikke trekker inn i husdyrrom.
  • Det skal være slukkeutstyr, enten brannslange koblet til vannanlegg eller brannslukkingsapparat i bygningen. Brannslukningsutstyret skal plasseres slik at det er lett å få tak i dersom det oppstår brann.
  • Bygninger som huser dyr over et visst antall skal ha installert brannvarslingsanlegg.
  • Brannvarslingsanlegg skal ettersees og prøves jevnlig.
  • Det skal gjennomføres faglig kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år.

Slik gjør du

Mattilsynet anbefaler at du lager en beredskapsplan og holder brannøvelser. 

Finn råd om brannvern på Landbrukets brannvernkomité (lbk.no)

Regelverk

Lov om dyrevelferd

Forskrifter