Brukt utstyr må vaskes

Husk at alt brukt utstyr som har vært i direkte eller indirekte kontakt med dyr (også naboen sine), kan ha med seg smitte. Det må derfor vaskes grundig.

Faglig oppdatert

Du er ansvarlig for å vurdere om det også er nødvendig å desinfisere utstyret. Vær spesielt oppmerksom på utstyr som kommer fra utlandet.

Regelverk

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften)