Til hovedinnhold
Søk

Hygiene i anlegg med dyr

Rengjøring er et viktig forebyggende tiltak mot spredning av smitte.

Faglig oppdatert

Det skal være mulig å gjennomføre vask og desinfeksjon for å ivareta god hygiene i alle anlegg med dyr.

Veiledning

Det er ikke krav om innlagt vann, men både varmt og kaldt vann skal være tilgjengelig i anlegget slik at det er lett å rengjøre hender, støvler, overtrekkstøy og utstyr.

Rennende vann fra kran er best for å få til effektiv rengjøring, men en bøtte og børste kan være et alternativ.

Såpe er avgjørende for å få til effektiv rengjøring, og det er helt nødvendig å vaske godt før desinfeksjon for at desinfeksjonsmidler skal virke.

Alt brukt utstyr som har vært i direkte eller indirekte kontakt med dyr, må vaskes grundig. Du er ansvarlig for å vurdere om det også er nødvendig å desinfisere utstyret. Vær spesielt oppmerksom på utstyr som kommer fra utlandet.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no