Til hovedinnhold

Forbod mot å halde pelsdyr og kompensasjon for avvikling av drift

Det er forbode å halde pelsdyr i Noreg. Oppdrettarar som avviklar drifta, kan ha rett på kompensasjon

Publisert

Det er forbode å halde pelsdyr i Norge. Oppdrettarar som heldt pelsdyr 15. januar 2018, kan likevel fortsette med dette fram til 1. februar 2025. 

Viss du held pelsdyr lovleg i dag, og avviklar drifta på grunn av forbodet, kan du ha rett på kompensasjon. Landbruksdirektoratet kan gi deg rettleiing om ordninga med kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhald: Erstatning etter avvikling av hold av pelsdyr.

Regelverk

Lov om forbud mot hold av pelsdyr