Til hovudinnhald

Begrens kjøp, salg og flytting av småfe til et minimum

Mattilsynet oppfordrer alle til å begrense kjøp, salg og flytting av småfe til et minimum.

Faglig oppdatert

Flytting av småfe mellom anlegg med småfe er den viktigste årsaken til smittespredning. Mattilsynet oppfordrer derfor alle som har småfe om å begrense kjøp og salg av småfe til et minimum. Vær kritisk til hvem du kjøper dyr fra, og følg reglene som gjelder for flytting av småfe

Dersom du trenger nytt avslmateriale, vil semin alltid være det tryggeste alternativet.

Unngå felles transport og oppstalling med andre flokker (dersom det er mulig) når dyra dine skal på fellesbeite.