Slik unngår du smitte til andre dyr

Hvis det er mistanke om, eller påvist alvorlig dyresykdom, har du som har ansvar for dyr plikt til å gjøre strakstiltak for å hindre at smitte spres til andre dyr. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Dyresykdommer deles inn i nasjonal liste 1-, liste 2- og liste 3-sykdommer
  2. Tiltak ved mistanke om eller påvisning av nasjonal liste 1-sykdom
  3. Tiltak ved mistanke om eller påvisning av nasjonal liste 2-sykdom
  4. Tiltak ved kliniske tegn på nasjonal liste 3-sykdom

Disse tiltakene er svært viktige for å begrense skadevirkningene ved eventuelle sykdomsutbrudd hos dyr. Du skal gjennomføre tiltakene så raskt som mulig og uavhengig av om du får et vedtak av Mattilsynet. Hvilke tiltak du må gjennomføre, avhenger av hvilken sykdom som er påvist eller det er mistanke om. Plikten til å gjøre strakstiltak gjelder for deg som har ansvar for produksjonsdyr.