Til hovedinnhold

Hva skal du som holder svin rapportere til Husdyrregisteret?

Du som holder svin er ansvarlig for at opplysninger om flytting av dyr til og fra anlegget ditt blir oversendt til Mattilsynets database (Husdyrregisteret). 

Publisert

Det er den driftsansvarlige (dyreholder) som er ansvarlig for at opplysningene blir oversendt til Husdyrregisteret innen tidsfristen. 

Opplysningene om flyttingen skal oversendes til Husdyrregisteret innen 7 dager etter at flyttingen fant sted. Du må registrere flyttingen selv om den bare er for en kort periode, for eksempel dersom du skal låne bort dyr til andre.

All flytting til og fra anlegget skal registreres

All flytting av dyr til og fra anlegget ditt skal registreres, enten det gjelder kjøp, salg, lån eller annen flytting.  

Ved flytting av dyr til anlegget skal disse opplysningene oversendes: 

 • navnet og adressen til den driftsansvarlig på avsenderanlegget 
 • registrerings- eller godkjenningsnummeret til avsenderanlegget
 • ankomstdatoen  
 • antall dyr

Ved flytting av dyr fra anlegget skal disse opplysningene oversendes:

 • navnet og adressen til den driftsansvarlige på mottakeranlegget
 • registrerings- eller godkjenningsnummeret til mottakeranlegget
 • avsendelsesdatoen
 • antall dyr

Driftsansvarlig på både mottaker- og avsenderanlegget skal rapportere flyttingen. Foreløpig er det bare den driftsansvarlige for mottakeranlegget som kan gjøre dette. Løsningen for at den driftsansvarlige på avsenderanlegget skal kunne rapportere er under arbeid.
I mange tilfeller blir flytting av svin rapportert av slakteriene på vegne av svineprodusentene. 

Slik rapporterer du

Rapportering til husdyrregisteret - svin

Velg mellom disse alternativene:

Rapportering via Mattilsynets skjematjeneste 
Ved innlogging må du logge inn med organisasjonsnummer. Hvis du ikke har et organisasjonsnummer, kan du bruke personnummer. 

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 38. Registrering ved flytting av dyr

Den driftsansvarlige skal sørge for at følgende opplysninger blir oversendt til Mattilsynets database ved flytting av ethvert storfe til eller fra anlegget:
 1. a.
  Navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget.
 2. b.
  Registrerings- eller godkjenningsnummeret til henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget.
 3. c.
  Ankomst- eller avsendelsesdato.
 4. d.
  Dyrets identifikasjonskode.
 5. e.
  Typen elektronisk identifikasjonsmerke, dersom et slikt er påsatt dyr som er flyttet til anlegget fra en annen EØS-stat eller importert til anlegget fra en tredjestat.
Den driftsansvarlige skal sørge for at følgende opplysninger blir oversendt til Mattilsynets database ved hver flytting av sauer, geiter eller svin til eller fra anlegget:
 1. a.
  Navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget.
 2. b.
  Registrerings- eller godkjenningsnummeret til henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget.
 3. c.
  Ankomst- eller avsendelsesdato.
 4. d.
  Det samlede antall dyr.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 39. Frister for registrering

Den driftsansvarlige skal oversende opplysningene om fødsel av storfe på anlegget til Mattilsynets elektroniske database innen 7 dager etter at dyret er identifisert. Den samme fristen gjelder for oversending av opplysninger om dyrets nye identifikasjonskode dersom dyret blir identifisert med et nytt elektronisk identifikasjonsmerke med ny identifikasjonskode i samsvar med artikkel 19 nr. 4 i forordning (EU) 2021/520, som er gjennomført i § 5.
Den driftsansvarlige skal oversende opplysningene om dødsfall av storfe på anlegget, til Mattilsynets elektroniske database innen 7 dager etter at hendelsen fant sted.
Den driftsansvarlige skal oversende opplysningene om forflytning av storfe, sauer, geiter eller svin til eller fra anlegget til Mattilsynets elektroniske database innen 7 dager etter at hendelsen fant sted.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no