Til hovudinnhald

Syke dyr må få forsvarlig behandling

Du som har dyr har ansvar for  at dyrene dine får forsvarlig behandling. Du har også ansvar for å kontakte veterinær hvis dyrene dine trenger det.

Faglig oppdatert

Slik gjør du

Har du mistanke om at det er smittsom sykdom i anlegget ditt, har du ansvar for å hindre at smitten sprer seg. Du må hindre smitte både mellom dyr i dyreholdet ditt og til andre dyrehold. Du skal også hindre smitte til mennesker.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 29. Håndtering og behandling av syke dyr

Den driftsansvarlige skal sikre at syke dyr tas hånd om og får forsvarlig behandling for å hindre smittespredning til andre dyr eller til mennesker. Hvis det er nødvendig, skal den driftsansvarlige kontakte en veterinær.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no