Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Syke dyr må få forsvarlig behandling

Faglig oppdatert

Du som har dyr har ansvar for  at dyrene dine får forsvarlig behandling. Du har også ansvar for å kontakte veterinær hvis dyrene dine trenger det.

Har du mistanke om at det er smittsom sykdom i anlegget ditt, har du ansvar for å hindre at smitten sprer seg. Du må hindre smitte både mellom dyr i dyreholdet ditt og til andre dyrehold. Du skal også hindre smitte til mennesker.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no