Animalske biprodukter


Publisert 04.02.2013 | Sist endret 31.01.2017

Alle som produserer mat av animalske råstoffer, eller lager produkter som inneholder denne type råstoff, blir eier av et biprodukt fra det øyeblikket varen ikke lengre kan gå til humant konsum. Biproduktregelverket vil da gjelde for videre håndtering av animalske biprodukter. Biproduktregelverket har omfattende bestemmelser om hvordan et animalsk biprodukt skal håndteres fra de oppstår og til de ikke lengre er omfattet av regelverket.

Virksomhetene har ansvar for trygg håndtering av animalske biprodukter, slik at de ikke skal representerer en smittefare for dyr og mennesker. Mattilsynet skal føre tilsyn, og ha kunnskap om status og iverksette tiltak for å håndtere risiko gjennom informasjon til allmennheten og  bidra til å utvikle hensiktsmessig regelverk

Mer om animalske biprodukter

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon sjømat i avdeling Fisk og sjømat på hovedkontoret:

Awatif Aballi, seniorrådgiver, tlf. 22777969
Jørn Nilsen, seniorrådgiver, tlf. 22778423
Trygve Helle, seniorrådgiver, tlf. 22779077 / 90980830

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny importør av biprodukterAltinn
Godkjenning av biproduktvirksomhetAltinn
Handelsdokument biprodukter samhandel (norsk versjon)PDF
Handelsdokument biprodukter innlandPDF
Helsesertifikat bearbeidet animalsk proteinPDF
Helsesertifikat blodprodukter til teknisk bruk, untatt hestserumPDF
Helsesertifikat blodprodukter som kan bli brukt til fôrPDF
Helsesertifikat import av hesteserum til teknisk brukPDF
Helsesertifikat smaksforsterkende innmat til produksjon av kjæledyrfôrPDF
Helsesertifikat rått kjæledyrfôr eller ABP til pelsdyrfôrPDF
Helsesertifikat tyggebenPDF
Helsesertifikat bearbeidet kjæledyrfôr, ikke hermetisertPDF
Helsesertifikat hermetisert kjæledyrfôrPDF
Helsesertifikat melk pasteurisert eller to varmebehandlingerPDF
Helsesertifikat melk varmebehandlet og ph reduksjonPDF
Helsesertifikat melk varmebehandlet en gangPDF
Helsesertifikat fersk frosset huder og skinn fra hov- og klovdyrPDF
Helsesertifikat behandlede huder og skinn fra hov- og klovdyrPDF
Helsesertifikat behandlede huder og skinn fra drøvtyggere oppbevart separat i 21 dagerPDF
Helsesertifikat preparerte jakttrofeer fra fugl og hov- og klovdyrPDF
Helsesertifikat ikke preparerte jakttrofeer fra fugl og hov-og klovdyrPDF
Helsesertifikat grisebust fra tredjestat fri for afrikansk svinepestPDF
Helsesertifikat grisebust fra tredjestat som ikke er fri for afrikansk svinepestPDF
Helsesertifikat animalske biprodukter til fremstilling av kjæledyrfôrPDF
Helsesertifikat animalske biprodukter til fremstilling av tekniske produkterPDF
Helsesertifikat fiskeolje til fôrmiddel eller teknisk brukPDF
Helsesertifikat usmeltet fett til fôrmiddel eller teknisk brukPDF
Helsesertifikat gelatin og kollagen til fôr eller teknisk brukPDF
Helsesertifikat hydrolysert protein og dikalsiumfosfat til fôr eller teknisk brukPDF
Helsesertifikat apukulturprodukterPDF
Helsesertifikat fettderivater for teknisk brukPDF
Helsesertifikat fettderivater til fôr eller teknisk brukPDF
Helsesertifikat eggprodukter som kan brukes som fôrmiddelPDF
5.1.224 Veterinærattest, NHC fiskemel og protein, videre bearbeiding i tredje stater, engelsk, 2014-11-specimenPDF
5.1.221 Tyrkia sunnhetsattest fiskeolje NHC engelsk- tyrkisk 2015-05-specimenPDF

Tilsynsresultater

Godkjente produkter og virksomheter

Risikovurderinger

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Animalske biprodukter Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter