Animalske biprodukter

Publisert 04.02.2013     Sist endret 09.11.2017

Alle som produserer mat av animalske råstoffer, eller lager produkter som inneholder denne type råstoff, blir eier av et biprodukt fra det øyeblikket varen ikke lengre kan gå til humant konsum. Biproduktregelverket vil da gjelde for videre håndtering av animalske biprodukter. Biproduktregelverket har omfattende bestemmelser om hvordan et animalsk biprodukt skal håndteres fra de oppstår og til de ikke lengre er omfattet av regelverket.

Virksomhetene har ansvar for trygg håndtering av animalske biprodukter, slik at de ikke skal representerer en smittefare for dyr og mennesker. Mattilsynet skal føre tilsyn, og ha kunnskap om status og iverksette tiltak for å håndtere risiko gjennom informasjon til allmennheten og  bidra til å utvikle hensiktsmessig regelverk

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon sjømat i avdeling Fisk og sjømat på hovedkontoret:

Awatif Aballi, seniorrådgiver, tlf. 22777969
Jørn Nilsen, seniorrådgiver, tlf. 22778423
Trygve Helle, seniorrådgiver, tlf. 22779077 / 90980830

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Animalske biprodukter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer