Transport av husdyr i sonene for fugleinfluensa

Publisert 19.11.2021     Sist endret 22.11.2021

På denne siden får du en oversikt over hvilke regler som gjelder dersom du skal transportere dyr i rundt et utbrudd av fugleinfluensa.

Det er i utgangspunktet forbudt å transportere husdyr inn eller ut av dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap i sonene. 

Det er likevel tillatt å:

 1. Transportere hund, katt og andre pattedyr som holdes som kjæledyr, som kun holdes i bolighus og som ikke har kontakt med fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Kjæledyrene må ikke ha tilgang til områder hvor det holdes fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
 2. Transportere hest
 3. Transportere småfe, storfe og svin dersom følgende vilkår er oppfylt:

  a) Du må sende melding til det lokale Mattilsynet før transporten. I meldingen må du opplyse om følgende: 
 • når transporten skal skje
 • antall og type dyr du skal transportere 
 • Navn, produsentnummer og kontaktinfo for avsender og mottaker av dyrene
 • Opplysninger om hvilken sone avsender og mottaker befinner seg i (risikosone, observasjonssone, utenfor sonene)
 • navn og kontaktopplysninger til transportør 
 • planlagt kjørerute 

  Meldingen kan sendes på e-post til: flytte-husdyr.hpai@mattilsynet.no

  b) Du må ha godt smittevern, spesielt ved lasting og lossing av dyrene. Du kan finne veiledning om smittevern her: 
  - Fugleinfluensa og annen smitte: Veiledning om smittevern for kommersielt / næringsretta fjørfehold
  - Veileder til dyrehelseforskriften

  c) Transporten må gå på større veier og i god avstand fra anlegg med fjørfe.
   
  d) Transporten må gå direkte fra avsender til mottaker, uten opphold eller lossing før bestemmelsesstedet.

  e) Kjøreruten skal være lagt opp slik at henting og levering i dyrehold med fjørfe og andre fugler skal være sist på ruten. Kjøretøy og utstyr som brukes til dyretransporten innenfor sonene må rengjøres og desinfiseres etter å ha vært innom dyrehold med fjørfe og andre fugler i fangenskap.  og før ny kjørerute påbegynnes. Her finner du informasjon om hvordan du desinfiserer / rengjør kjøretøy.

  f) Dersom det gjøres endringer i transporten i forhold til informasjonen i meldingen som er sendt til Mattilsynet, skal melding med oppdatert informasjon sendes til det lokale Mattilsynet innen 24 timer etter at transporten er gjennomført. Meldingen kan sendes på e-post til: flytte-husdyr.hpai@mattilsynet.no.   

Aktuelt regelverk:  

Fant du det du lette etter?