Koronavirus hos svin (PRCV)

Publisert 03.02.2020     Sist endret 06.03.2020

Porcint respiratorisk koronavirus (PRCV) er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris. PRCV er en B-sjukdom, men besetninger som får påvist antistoffer mot viruset får kun restriksjoner dersom det foreligger kliniske symptomer forenlig med sykdommen i besetningen.

Sykdommen er utbredt i deler av svinepopulasjonen i Norge og i resten av Europa og erfaringer fra andre land viser at smittede dyr som regel får milde eller ingen symptomer på sykdom.

Sykdommen smitter normalt ikke til mennesker, men varianter av viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell