Koronavirus hos svin (PRCV)

Publisert 15.02.2021     Sist endret 18.02.2022

Porcint respiratorisk koronavirus (PRCV) er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris. PRCV er en B-sjukdom, men besetninger som får påvist antistoffer mot viruset får kun restriksjoner dersom det foreligger kliniske symptomer forenlig med sykdommen i besetningen.

Sykdommen er utbredt i deler av svinepopulasjonen i Norge og i resten av Europa og erfaringer fra andre land viser at smittede dyr som regel får milde eller ingen symptomer på sykdom.

Sykdommen smitter normalt ikke til mennesker, men varianter av viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har ingen sammenheng med koronavirus-utbruddet hos mennesker.

Mer om koronavirus hos svin (prcv)

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Overvåknings og kontrollprogram mot smittsom gasteroenteritt (TGE) hos gris PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrehelse Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer