Kunngjøring

Nytt tilfelle av mædi hos sau i Trøndelag

Publisert 18.07.2019     Sist endret 30.08.2019

Det er påvist mædi i tre sauebesetninger i Trøndelag. 46 bruk er båndlagt. De to første tilfellene er lokalisert på Innherred. Den siste påvisningen er i Namdal. Mattilsynet fortsetter kartleggingen og tar prøver av kontaktbesetninger.

Det første funnet (kunngjort 10.07.19) ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen. Den andre funnet ble gjort etter prøvetaking i en kontaktbesetning.

Flere besetninger har vært i kontakt med besetningen der sykdommen er påvist, og disse er pålagt restriksjoner. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Mattilsynet fortsetter arbeidet med å kartlegge eventuelle flere kontaktbesetninger. Flytting av dyr er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Mattilsynet pålegger restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger.

Prøvene analyseres ved Veterinærinstituttet.

Sauene får gå på utmarksbeite siden risikoen for å smitte andre besetninger mens de går på utmarksbeite regnes som svært liten.

Mattilsynet vil nå ta prøver i alle aktuelle besetninger for å finne ut om flere dyr er smittet. Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes.

Mædi smitter ikke til mennesker.

Mistanke skal meldes

Mædi er en B-sykdom. Det betyr blant annet at systematisk bekjempelse er nødvendig for å kontrollere sykdommen. Derfor skal forekomst eller mistanke om sykdommen umiddelbart meldes til Mattilsynet. Mattilsynet tar jevnlig ut prøver for denne og andre sykdommer i sauebesetninger i Norge. Sykdommen ble sist påvist i Norge i 2005.

Ansvar for å beskytte mot smitte

Alle som driver med sau har ansvar for å beskytte dyrene mot smitte. Les mer om mædi og smittebeskyttelse her.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Elisabeth Schei-Berg, seniorrådgiver, region midt, tlf. 22779179


Les mer

Kontaktinformasjon

Elisabeth Schei-Berg, seniorrådgiver, region midt, tlf. 22779179