Revens dvergbendelorm

Publisert 12.12.2012     Sist endret 16.08.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) er en parasitt som hovedsakelig finnes hos rev. Hunder og katter kan også være bærere av parasitten. Parasitten er ufarlig for dyr, men kan i verste fall være dødelig for mennesker. Parasitten kan ikke smitte mellom mennesker.

Dvergbendelormen er vanlig i en rekke land, også i mange områder i Europa. Forekomsten er økende, samtidig som den sprer seg til nye områder. Dvergbendelorm er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Dvergbendelorm ble påvist på rev i Sverige i 2011.

En enkel ormekur kan hindre at smitte kommer til landet. Det er derfor lovpålagt for alle som reiser med hund å sørge for at dyret får riktig behandling mot dvergbendelorm. Dette kravet gjelder ikke katter. Se regler for innførsel på sidene om Reise med kjæledyr.

Dvergbendelorm er en B-sykdom, og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Overvåkingsprogram 2021 – Revens dvergbendelorm