Kunngjøring

Husdyrassosiert MRSA påvist i fire svinebesetninger i Nordland og i en svinebesetning i Troms

Publisert 12.07.2019     Sist endret 06.08.2019

Det er påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i fire svinebesetninger i Nordland og i en svinebesetning i Troms. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger.

Fakta om MRSA

  • MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika.
  • Bakterien kan smitte fra mennesker til dyr og fra dyr til mennesker. Den gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer. Det er imidlertid viktig å hindre at MRSA spres til helseinstitusjoner, da MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da bli utsatt for bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika.
  • Kjøtt fra dyr med MRSA er ikke farlig å spise.

De aktuelle besetningene er båndlagt. Dette betyr at det ikke er lov å føre dyr ut av eller inn til gården, uten tillatelse fra Mattilsynet.

Mattilsynet undersøker nå om besetninger som har hatt indirekte kontakt med de smittede besetningene kan være smittet.

LA-MRSA er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flyttes til andre besetninger. Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA. Analysene er gjort ved Veterinærinstituttet og St. Olavs Hospital.

Å få påvist LA-MRSA får store konsekvenser for svinebesetninger. Alle dyrene må slaktes eller avlives, og fjøset må vaskes og desinfiseres.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter er bekymret for at LA-MRSA skal spre seg i samfunnet. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

Bakterien drepes når kjøttet blir stekt eller kokt

LA-MRSA kan finnes i kjøtt fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

LA-MRSA finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet.

Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du på Matportalen

Fant du det du lette etter?