MRSA påvist i slaktegrisbesetning på Haugalandet


Publisert 28.10.2016 | Sist endret 28.10.2016

Det er funnet antibiotikaresistente MRSA-bakterier i en slaktegrisbesetning på Haugalandet.

Lukk

Fakta om LA-MRSA

MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. Det finnes flere ulike varianter, den som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner. Det er derfor viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner

Det er ikke lov å slippe dyr ut eller inn av gården som har fått påvist MRSA, uten en spesiell avtale med Mattilsynet om dette. Det var prøver fra Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram som ga mistanke om smitte, og Veterinærinstituttet har nå analysert prøvene og bekreftet at dette er MRSA.

Kaster ikke kjøtt

Grisene holdes til slaktemoden alder, og vil da bli slaktet på ordinært vis. Det er ikke farlig å spise kjøttet.

– Etter at dyra er sendt til slakt må bonden gjennomføre grundig vask og desinfeksjon av lokalene der dyra har oppholdt seg, for å sikre at vi blir kvitt MRSA-bakteriene og dermed sikre at smitten ikke sprer seg, sier seksjonssjef Jarl Inge Alne i Mattilsynet.

– Dette er bakterier vi ikke ønsker skal etablere seg i norske svinebesetninger

Sporing av smitte

Mattilsynet arbeider med å kartlegge alle som kan ha hatt kontakt med primærbesetningen (der smitten er påvist) på Haugalandet. Denne MRSA-påvisningen gjelder en slaktegrisbesetning, og det gjør situasjonen oversiktlig, sier Alne:

– I løpet av det siste året har 14 andre besetninger levert gris inn til denne gården. En av disse 14 kan være en potensiell smittekilde. Hadde dette vært snakk om en smågrisbesetning, som lever av å sende griser ut til andre produsenter, ville situasjonen raskt kunne blitt mer uoversiktlig. 

Én av kontaktbesetningene er i Hedmark fylke. Resten er i Rogaland og Hordaland.

Smitte mellom mennesker og dyr

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede har svekket helse kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner.

– Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem, sier Jarl Inge Alne.

Ikke farlig å spise kjøtt

MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten. Bakterien finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge.

Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet. Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du på Matportalen.

Les mer om saken på Veterinærinstituttets nettsider.

Kontaktinformasjon

Jarl Inge Alne, seksjonssjef, region Sør og Vest, tlf. 992 83 712

Fant du det du lette etter?