MRSA påvist på melkekyr i Søndre Buskerud


Publisert 28.11.2016 | Sist endret 28.11.2016

Det er for første gang funnet MRSA-bakterier i speneprøver fra storfe.

Lukk

Fakta om LA-MRSA

MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. Det finnes flere ulike varianter, den som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner. Det er derfor viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner

Smitten er påvist hos ei ku med jurbetennelse. Bonden tok selv melkeprøve av ei ku som var vanskelig å behandle. Med bakgrunn i resultatet tok Mattilsynet nye prøver i besetningen. Veterinærinstituttet har nå analysert prøvene og bekreftet funn av MRSA.

Ikke farlig å drikke melk fra kyrne

 – MRSA overføres ikke til mennesker via pasteurisert melk. Melk blir varmebehandlet på meieriet gjennom pasteurisering. Bakteriene overlever ikke denne varmebehandlingen, slik at melkeprodukter laget av melk fra denne besetningen kan trygt drikkes eller spises, sier Rita Kvennejorde, avdelingssjef i Mattilsynet i Søndre Buskerud.

Tiltak er iverksatt for å unngå smittespredning

Besetningen er ilagt restriksjoner som innebærer at ingen dyr får slippe ut eller inn av gården. Som et tiltak for å unngå spredning og smitte kan dyr heller ikke leveres til slakt uten tillatelse fra Mattilsynet.

Sporing av smitte

Mattilsynet arbeider med å kartlegge alle som kan ha hatt kontakt med besetningen. Det er ikke solgt dyr fra besetningen i løpet av det siste året, bortsett fra de dyrene som er slaktet.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet har tatt prøver av samtlige dyr i fjøset for å kartlegge smitteomfanget. Så langt har resultater fra prøvene påvist MRSA i melka fra to kyr, samt i nese og hud fra flere dyr.

Smitte mellom mennesker og dyr

MRSA kan smitte mellom mennesker og dyr, men gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner.

 – Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem, sier Rita Kvennejorde.

Mer info om MRSA

Veteterinærinstituttet: MRSA påvist for første gang i speneprøver fra storfe

Folkehelseinstituttet: Generelt om MRSA

Mattilsynet: MRSA

Kontaktinformasjon

Rita Kvennejorde, avdelingssjef Søndre Buskerud, tlf. 907 83 944

Fant du det du lette etter?