Kunngjøring

Nye MRSA-regler skal gi bedre smittebeskyttelse

Publisert 01.03.2018     Sist endret 26.03.2018

Mattilsynet har som mål å forhindre at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger.

- Erfaringen fra flere år med grundig overvåkning av smittetilstanden viser at det vanligvis er mennesker som er kilden til at smitten kommer inn i landbruket. Derfra går smitten videre til andre svinebesetninger. For å hindre det fastsetter vi nå krav om smittebeskyttelse, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

De nye reglene gjør det obligatorisk for bonden å kreve at alle personer som har vært i risikosituasjoner, og som skal inn i besetningen, må bruke overtrekksklær, kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg.

Du har vært i en risikosituasjon hvis du har:

  • har hatt kontakt med dyr som de visste, eller burde ha visst, var positive for antibiotikaresistente bakterier
  • besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet.
  • vært innlagt i helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse i utlandet
  • arbeidet som helsearbeider i utlandet 
  • oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet

Dersom du har vært i en slik risikosituasjon, arbeider med svin og ønsker å arbeide uten beskyttelsesutstyr, kan du gjøre det når du har testet deg for MRSA i Norge og testen er negativ.

Hver gang du utsetter deg for en risikosituasjon må du teste deg på nytt hvis du skal få lov til å slippe beskyttelsesutstyret.

Det eneste unntaket fra disse strenge kravene er hvis du har testet negativ for MRSA.

En slik test tas hos fastlegen og er gratis for alle som har vært i risikosituasjoner.

Større ansvar

Bonden får med dette et utvidet ansvar for at det ikke kommer MRSA-smitte inn på gården. Norges mål er at MRSA i landbruket ikke skal bli et folkehelseproblem.

Disse nye reglene vil gjøre det litt mer tungvint å jobbe med svin for enkelte personer, men vil også redusere risikoen for at MRSA kommer inn bak låveveggene.

Sett i sammenheng med hvor mye MRSA koster samfunnet og hvor stor trussel antibiotikaresistens er, så mener vi at dette er regler som helt klart er verdt ulempene de medfører for enkeltpersoner.

Se hele forskriften her: Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin

Se: Rundskriv fra HOD: Bekjempelse av MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger

Se regelverksprosessen: Forslag til forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Solfrid Åmdal, seniorrådgiver seksjon dyrehelse, tlf: 22778939


Kontaktinformasjon

Solfrid Åmdal, seniorrådgiver seksjon dyrehelse, tlf: 22778939