Endring av forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell

Publisert 30.03.2017     Sist endret 03.07.2017

Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell implementerer yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/367EF) når det gjelder dyrehelsepersonellyrkene.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet ble endret i 2013 (ved direktiv 2013/55/EU). Mattilsynet har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og oppdatere den norske forskriften slik at den blir i henhold til direktivet.

Hovedprinsippene i det eksisterende direktivet ble opprettholdt, men det ble fastsatt en rekke større og mindre endringer som blant annet gjelder følgende punkter:

  • Europeisk profesjonskort for utvalgte yrker.
  • Delvis adgang til å utøve et yrke.
  • Forenkling i forbindelse med godkjenning etter den generelle ordningen.
  • Endringer i krav til varighet for noen harmoniserte utdanninger.
  • Krav til språk ble presisert.
  • Økt krav til administrativt samarbeid mellom ansvarlige myndigheter i EØS-statene.
  • Varsling mellom stater når yrkesutøvere mister retten til å utøve yrket.
  • Assistansesenter.

Ikke alle endringene i direktivet vil være aktuelle å innføre for dyrehelsepersonellyrkene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 03.07.2017
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Eivind Berg Enoksen,  seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 78