Avklaring vedrørende medikamentell immobilisering av vilt

Publisert 22.03.2017     Sist endret 30.10.2018

Presisering vedrørende Mattilsynets tolkning av forsøksdyrforskriften § 6:

Når viltlevende dyr immobiliseres medikamentelt, skal en veterinær ha det faglige ansvaret for immobiliseringen og den medisinske oppfølgingen av dyret. Etter Mattilsynets vurdering kan veterinæren ikke sikre forsvarligheten uten å være til stede der dyret immobiliseres. Veterinæren kan overlate til andre å skyte og utføre andre oppgaver, men må altså være til stede for at immobiliseringen skal kunne være forsvarlig.

Fant du det du lette etter?