Regelverksprosess

Endring i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer

Publisert 28.09.2017     Sist endret 13.09.2018

Endringen gjelder endringer i vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til forskrift 2. april 2011 nr. 360 om merking og omsetning av fôrvarer. Forskriften gjennomfører EU regulering 767/2009.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i årsskiftet 2017/2018.

Vedlegg IV om toleransegrenser for avvik mellom deklarerte og analyserte verdier er revidert. Toleransegrensene beskriver godtatte avvik mellom deklarerte verdier for analytiske bestanddeler (som fett og protein) på produktet og analyserte verdier av produktet som er foretatt ved offentlig kontroll. De er nå presentert i en mer leservennlig og forståelig tabell. Tabellen inkluderer toleransegrenser for både matproduserende og ikke-matproduserende dyr.

Vedlegg VI og VII omhandler spesielt merking av tilsetningsstoffer. Endringen gjør at produkter som inneholder tilsetningsstoffer hvor det i rettsakten som godkjenner tilsetningsstoffet, er gitt anbefalinger og spesifiseringer, skal produktet merkes med disse.

Vedlegg VIII omhandler merking av varer som ikke oppfyller krav til sikkerhet og omsetning i EØS, og dermed ikke er egnet som fôr.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist: 10.11.2017
Endringene er fastsatt

 

 29.08.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf 22 77 92 41