Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 15.09.2017)

Publisert 10.08.2017     Sist endret 10.08.2017

Endringen gjelder 3 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i årsskiftet 2017/2018.

Rettsaktene omhandler en re-godkjenning, en godkjenning av nye preparater og en endring av bruksområde av fôrtilsetningsstoffer.

Re-godkjenning gir stoffer/preparater en overgangsperiode, der lagervare produsert etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp. Nye preparater er ofte mer effektive enn tidligere godkjente til samme formål. Utvidelse av bruksområde gjør at stoffene/preparatene kan brukes som fôrtilsetningsstoff i fôr til flere dyrearter og formål. Dette gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist 15.09.2017

Last ned saksdokumentasjon

Høringsbrev Fôrtilsetningstoffer
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 18.10.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf 22 77 92 41