Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høingsfrist juni 2019)

Publisert 26.04.2019     Sist endret 20.02.2019

Det er forslag til 17 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Det er 5 fornyinger av godkjenninger, 2 regodkjenninger etter nytt regelverk, 8 godkjenninger av nye tilsetningsstoffer og 2 endringer av eksisterende godkjenninger.

Endringene inkluderer regodkjenning av vitamin B2 (riboflavin) etter nytt regelverk, og økning av største tillate tilsatte mengde av vitamin D3 (kolekalsiferol) i fullfôr til laks.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

 

Høringsfrist: 11.06.2019
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 11.06.2019
Veterinærinstituttet 11.06.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41