Import og eksport av dyr

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Alle som jobber med import og eksport av dyr har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen. Se også nye krav fra Brexit.

Når du velger et tema i listen vil du finne selve regelverket, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon og mye mer.

Mattilsynet fører tilsyn med at alle følger regelverket slik de skal. Der det er aktuelt legger vi også ut tilsynsresultatene.

Kravene til dyrehelse varierer mellom kjæledyr og produksjonsdyr og mellom de ulike dyreartene.