Kravene til liten kubebille ved handel med bier og humler i EØS endres


Publisert 06.04.2017 | Sist endret 06.06.2017

EU er i ferd med å endre kravene som stilles med hensyn til liten kubebille (Aethina tumida) ved handel med bier og humler mellom medlemsstatene. Kravene følger av helsesertifikatmodellen i del 2 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF.

Hensikten er å justere kravene i forhold til erfaringene en har fått med bekjempelse av liten kubebille i Italia.

Hvis endringene innlemmes i EØS-avtalen må helsesertifikatet for import og eksport av bier mellom Norge og andre EØS-stater, som er fastsatt i forskrift om handel med dyr, endres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Kravene til liten kubebille revideres i EU

Utkast til beslutning om endring av kravene til liten kubebille i helsesertifikatet for handel med bier og humler behandles i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon dyrehelse og dyrevelferd.

 

Juni 2017 

Last ned saksdokumentasjon

Høring

Utkast til endring i forskrift om handel med dyr blir ventelig sendt på høring i løpet av juni /juli 2017.

Juni /juli2017 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon dyrehelse, tlf.: 22 77 86 30