Utkast til bestilling av risikovurdering av dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling av hund og bruk av hund i langdistanse sledehundløp


Publisert 22.07.2015 | Sist endret 10.10.2017

Mattilsynet ønsker mer kunnskap om risikoen for redusert velferd for hunder som oppstalles permanent ute og for hunder som brukes i langdistanse sledehundløp. Vi har derfor utformet et utkast til bestilling til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mattilsynet ber VKM vurdere risiko for redusert dyrevelferd når hunder oppstalles permanent ute, og å sammenlikne oppstallingsmetodene hundegård og oppbinding der dette er relevant.

Tilsvarende ønsker Mattilsynet en vurdering av risikoen for redusert dyrevelferd for hunder som deltar i langdistanse sledehundløp.

Vi ber VKM med utgangspunkt i risikovurderingen om å peke på de største risikofaktorene og på aktuelle risikoreduserende tiltak.

Rapporten fra VKM skal brukes til å vurdere behov for forskriftsendringer, kompetansekrav og tilsynsveiledere på området. Berørte interessenter inviteres til å gi innspill til utkastet.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Utkast til bestilling av risikovurdering av dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling av hund og bruk av hund i langdistanse sledehundløp.

 

Høringsfrist: 01.09.2015

Last ned saksdokumentasjon

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har startet arbeidet med risikovurderingen

 

Juli 2016 
Risikovurdering publisert
 23.03.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Maria Været Veggeland, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 24