Regelverksprosess

Vilkårene for innførsel til EU/EØS av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien oppdateres

Publisert 27.08.2018     Sist endret 12.02.2019

EU-kommisjonen har fastsatt en ny forordning om innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EU. Forordningen fastsetter en liste over tredjeland og områder av tredjeland som det skal være tillatt å innføre fra. Forordningen fastsetter også de dyrehelsemessige vilkårene og de veterinære sertifiseringskravene for innførselen. Forordningen erstatter en rekke gamle EU-rettsakter og hovedhensikten med den er å rydde opp i og modernisere regelverket.

Den nye forordningen er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Det vil i så fall kreve endring i norske forskrifter, særlig forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Nye forordning vedtas i EU

Forordning (EU) 2018/659 er vedtatt i EU

 12.04.2018
 
Høring

Utkast til forskriftsendringer blir ventelig sendt på høring i løpet av høsten 2018.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 30