Forskrifter

Publisert 16.01.2013     Sist endret 02.10.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om soner for å hindre spredning av sjukdommer hos småfe i Hordaland og Rogaland 30.10.2002 1193
Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar innanfor Rogaland og mellom buskapar innanfor Aust-Agder 23.08.2010 1210
Forskrift om næringsmessig transport av dyr 08.02.2012 139
Forskrift om krav til identifikator, avleser og prøvingslaboratorium i forbindelse med elektronisk identifikasjon av småfe 23.04.2008 395
Forskrift om instruks om minimumskrav for tilsyn med identifikasjon og registrering av småfe 14.09.2007 1058
Forskrift om velferd for produksjonsdyr 03.07.2006 885
Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe 30.11.2005 1356
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe 14.03.2005 232
Forskrift om velferd for småfe 18.02.2005 160
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) 27.06.2002 732
Forskrift om forebygging, begrensning og utrydding av sjukdommer hos dyr (husdyr, vilt) på Svalbard (Forskrift om dyresjukdommer, Svalbard) 04.12.1992 1238
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander 02.07.1991 507
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard 31.08.1988 744
Forskrift om ervervsmessig omsetning av dyr 10.01.1985 17
Forskrift om matloven, Svalbard 01.06.1978 3389
Forskrifter om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr 20.11.1976 2
Forskrift om å fjerne horn på dyr 20.11.1976 1

Regelverk og veiledning