Regelverksprosess

Høring: Latvia fri for klassisk svinepest og ikke lenger omfattet av beskyttelsestiltak

Publisert 05.01.2021     Sist endret 05.02.2021

Klassisk svinepest er en smittsom og alvorlig sykdom hos svin. Norge og mange land i EØS har fristatus for sykdommen. Latvia har klart å bekjempe klassisk svinepest og omfattes ikke lenger av beskyttelsestiltak.

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS har til hensikt å forhindre spredning av sykdommen til land med fristatus. Vedlegg I av forskriften listefører hvilke land som er berørt av sykdommen og beskyttelsestiltakene gjelder for.

Latvia har bekjempet klassisk svinepest og oppnådd fristatus. Dette er bakgrunnen for at landet nå fjernes fra lista over hvilke land beskyttelsestiltakene gjelder for. Konsekvensen av dette er at innførsel av levende svin, produkter fra svin og formeringsmateriale fra svin fra Latvia fra nå følger de ordinære bestemmelsene for slik innførsel.

Endringsforskriften gjennomfører beslutning (EU) 2020/1525 som endrer beslutning 2013/764/EU.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring

Forskriftsendring og høringsbrev er sendt til Landbruks- og matdepartementet for klaring for høring.

 
 
Høring

Forskriftsendring og høringsbrev er sendt på høring med 3 ukers høringsfrist. Høringen gjøres av informasjonshensyn, muligheten for å påvirke de foreslåtte endringene er liten.

 

Høringsfrist: 28.01.2021
 
Fastsettelse

Endringsforskriften fastsettes når rettsakten som gjennomføres er tatt inn i EØS-avtalen.

Februar 2021 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ole Taugbøl, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 97 58 28 51