Til hovedinnhold

Eksport av fisk og sjømat fra EU/EØS

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU/EØS. Det betyr at varer som er produsert i EU/EØS-land som hovedregel ikke skal følges av helsesertifikat. Men det finnes unntak når varene skal eksporteres videre fra Norge til land med særkrav.

Publisert

Når varen bearbeides eller foredles i Norge

Ved bearbeiding i Norge blir varen norsk og derfor får godkjenningsnummer fra den norske produsenten. Du kan dermed søke om norsk sertifikat for varene uten å legge ved ekstra dokumentasjon. Unntaket er de tilfellene sertifikatet til det endelige importlandet har særkrav (krav utover vårt regelverk) til råvarens opprinnelse. Da må du legge ved dokumentasjon fra opprinnelsesvirksomheten som viser at disse særkravene er oppfylt.

Når varen ikke bearbeides eller foredles i Norge

Dersom varene skal eksporteres til land med særkrav i sertifikatet, må du legge ved dokumentasjon fra opprinnelseslandet som viser at disse særkravene er oppfylt. Dokumentasjonen legges ved sertifikatsøknaden og kan legges frem i form av en pre-eksportsertifikat.

Dersom du skal søke om sertifikat 1.1.15 EØU, sunnhetsattest, fisk og fiskevarer, russisk-engelsk, må du dokumentere at den utenlandske produsenten er godkjent for eksport til EØU og oppfyller kravene i sertifikatet. Dokumentasjonen skal være utstedt av veterinærmyndighetene i opprinnelseslandet.

Du finner mer informasjon om dette sertifikatet på vår nettside om Helsesertifikater for fisk, fiskerivarer og fôr til EØU