Til hovedinnhold

Eksport av fisk og sjømat

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til land utenfor EU/EØS.

Skjema

Rekvisisjon av eksportattest for fisk Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukter 1.3.267 Vietnam, egenerklæring, levende krabbe, 2020-08 1.1.72 Australia helsesertifikat laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk, specimen 1.2.281 Chile, erklæring, opprinnelse villfanget fisk, 2018-12 1.3.62 USA, egenerklæring, BSE i fiskemel, fiskeproteiner mv, norsk 1.2.234 Vietnam, erklæring, HACCP restråstoff, engelsk 1.3.76 Australia, egenerklæring laksefisk 1.3.272 Brasil, egenerklæring, fisk og fiskevarer, 2018-02 1.3.370 Egenerklæring varmebehandling, 2023-03 1.1.258 Sør-Korea, helsesertifikat, krepsdyr, engelsk 1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk, 2011 03 specimen 1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk. 2017-08-specimen 1.1.16 New Zealand, helsesertifikat, laksefisk, engelsk 1.1.18 Usbekistan, Sunnhets- og veterinaerattest, russisk engelsk, 2010 03 specimen 1.1.21 Serbia, helsesertifikat, engelsk-serbisk 1.1.342 Sør-Korea helsesertifikat, fiskerivarer, engelsk, 2021-10-specimen 1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk, 2011 03 specimen 1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk engelsk, 2010 03 specimen 1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, 2010 03 specimen 1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk, 2011-03 specimen 1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08 1.1.26 India, sunnhetsattest for fisk og fiskevarer 1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell engelsk, 2013 06 specimen 1.1.95 Australia, sunnhetsattest, reker, engelsk, specimen 4.3.274 USA, egenerklæring fiskeolje 6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimen 6.2.340 Erklæring Certificate of exportability krillmel med ethoxyquin engelsk 4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimen 4.2.282 Tyrkia erklæring gelatin, engelsk, specimen 4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimen 12.1.291 Forhåndsmelding, sjømat 2.2.52 Erklaering spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimen 2.1.25 Sunnhetsattest helkonserves engelsk 2010-03 2.1.27 Sunnhetsattest-generell-portugisisk-engelsk-2010-04-specimen 2.1.297 Helsesertifikat, sjømat, ikke for omsetning til EØS-EU, engelsk 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimen 1.1.7 Brasil, sunnhetsattest oppdrettsfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimen 1.1.8 Brasil, sunnhetsattest villfisk, portugisisk engelsk 1.1.14 Egypt, sunnhetsattest, engelsk, 2010 03 specimen 1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, 2014 07 specimen 1.1.285 Chile, helsesertifikat, fiskeolje til humant konsum, specimen 1.1.286-Chile-helsesertifikat-fiskemel-fiskeprotein-m-v-til-humant-konsum-2019-02-specimen 1.1.259 Sør-Korea, helsesertifikat, levende musling m.v, engelsk 1.2.60 Italia, erklaering kvikksølv i torsk italiensk, engelsk, 2011 03 specimen 1.1.70 Saudi Arabia, sunnhetsattest, engelsk, 2011 01 specimen 1.1.75 Australia helsesertifikat laksefisk, engelsk, specimen 1.1.93 Australia, sunnhetsattest, olje av laksefisk, engelsk, specimen 1.1.98 Russland, sunnhetsattest, midlertidig lagrede russiske varer, russisk-engelsk, 2014-05, specimen 1.1.115 Canada, helsesertifikat, Food Service or retail use engelsk, specimen 1.1.284-Chile-helsesertifikat-spansk-engelsk-2019-02-specimen 1.1.324 Storbritannia, helsesertifikat, fiskeprodukter, engelsk 1.2.54 Egypt, erklæring, engelsk 2011 03 specimen 1.2.66 Den Russiske Føderasjon erklæring, engelsk, 2010 03 specimen 1.2.85 Malaysia, erklaering om forbudte stoffer, engelsk, 2011 03 specimen 1.2.61 USA, erklæring, BSE i fiskeolje og fiskemel, engelsk 1.2.241 USA, erklæring, HACCP, landanlegg og fartøy, engelsk 1.2.323 Storbritannia erkæring, godkjenning av animalske produkter engelsk 2021-02 1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefisk 2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk, 2010 03 specimen 2.2.35 Erklaering antibiotika laksefisk generell, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.45 Erklaering radioaktivitet, tysk, 2011 03 specimen 2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.48 Erklaering spormetall laks, tysk, 2011 03 specimen 4.1.116 USA - Helsesertifikat, kosttilskudd, engelsk 2.1.22 Sunnhetsattest generell, fransk engelsk, 2010 03 specimen 2.2.37 Erklaering dioksin oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimen 2.1.28 Sunnhetsattest generell, spansk engelsk, 2010 03 specimen 2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk,specimen 2.1.106 Helsesertifikat, krill krillprodukter, engelsk, Specimen 2.2.46 Erklaering spormetall, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.43 Erklæring nematode, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.44 Erklaering radioaktivitet, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimen 1.1.12 Moldova, sunnhetsattest, rumensk engelsk, 2010 03 specimen 1.1.117 De forente arabiske emirater, sunnhetsattest, engelsk, 2013 08 specimen 1.1.252 Vietnam, helsesertifikat, levende krabbe, engelsk 1.1.278 Australia helsesertifikat, ikke-salmonid fiskeolje humant konsum, engelsk, specimen 1.1.302 Australia helsesertifikat varmebehandlet rogn fra laksefisk, engelsk, specimen 1.1.283 USA, helsesertifikat, fiskemel, fiskeprotein m.v. til humant konsum, engelsk 1.1.144 Nord-Makedonia, helsesertifikat, makedonsk-engelsk 1.1.364 Indonesia helsesertifikat fisk og sjømat indonesisk-engelsk 2022-10-specimen 1.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk, 2010 03 specimen 5.1.376 Serbia, helsesertifikat, fiskeolje, ikke til humant konsum, engelsk-serbisk 1.1.369 New Zealand, helsesertifikat, fiskeolje og mel ikke til fôr for akvatiske dyr, engelsk – specimen 1.1.20 Ukraina, sunnhets- og veterinærattest, ukrainsk engelsk, uten muslinger 3.1.17 Pre-eksport attest til EU under Fisk og fiskevarer 6.1.112 Sunnhetsattest krillolje, engelsk fransk, 2010 03 specimen 5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2018 06 specimen 5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimen 5.1.301 Kina, helsesertifikat, biprodukter fra sjømat, kinesisk-engelsk, 2019-06 5.2.247 Israel, erklæring, certification of fish meal plant, engelsk, specimen 2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk, 2011 03 specimen 10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMEN 2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimen 12.2.307 Erklæring, fiskehelse, engelsk_specimen