Til hovedinnhold

Eksport av fisk og sjømat fra land utenfor EU/EØS

Her finner du informasjon om hvordan du kan eksportere fisk og sjømat som har opprinnelse i land utenfor EU/EØS.

Publisert

Forutsetningen for at du skal kunne søkes om norsk sertifikat for varene, er at varene er forskriftsmessig importert til Norge, og at de følges av kopi av godkjent CVED (Common Veterinary Entry Document).

Vær oppmerksom på at det ikke er anledning til å søke om erklæringer til varer med utenlandsk opprinnelse på samme måte som det gjøres for norskproduserte fiskevarer. Dette skyldes at erklæringene ofte bekrefter generelle forhold i Norge, som for eksempel resultater fra overvåkings- og kontrollprogrammer. 

Helsesertifikater

Når varen blir bearbeidet eller foredlet i Norge

Ved bearbeiding i Norge blir varen norsk og derfor får godkjenningsnummer fra den norske produsenten. Du kan dermed søke om norsk sertifikat for varene uten å legge ved ekstra dokumentasjon. Unntaket er de tilfellene sertifikatet til det endelige importlandet har særkrav (krav utover vårt regelverk) til råvarens opprinnelse. Da må du legge ved dokumentasjon fra opprinnelsesvirksomheten som viser at disse særkravene er oppfylt.

Når varen ikke bearbeides eller foredles i Norge

Dersom varene midlertidig lagres i Norge, kan du benytte følgende helsesertifikat:

Du kan søke om sertifikatet direkte, det har ikke forhåndsmelding. Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle det ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. 

Slik søker du om helsesertifikat for sjømat som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester

Dersom varene skal eksporteres til land med særkrav i sertifikatet, må du legge ved dokumentasjon fra opprinnelseslandet som viser at disse særkravene er oppfylt. Dokumentasjonen legges ved sertifikatsøknaden og kan legges frem i form av en pre-eksportsertifikat.

Dersom du skal søke om sertifikat 1.1.15 EØU, sunnhetsattest, fisk og fiskevarer, russisk-engelsk, må du dokumentere at den utenlandske produsenten er godkjent for eksport til EØU og oppfyller kravene i sertifikatet. Dokumentasjonen skal være utstedt av veterinærmyndighetene i opprinnelseslandet.

Helsesertifikater for fisk, fiskerivarer og fôr til EØU

Eksport av fisk og sjømat i transitt

Enkelte land utenfor EU/EØS krever transittsertifikater for varer som passerer gjennom landet på vei til endelig importland.

I slike tilfeller må du søke om to sertifikater; ett for det endelige importlandet og ett for det landet hvor varene går i transitt. Varene må oppfylle kravene i begge sertifikatene.

På transittsertifikatet må det fremgå at sertifikatet kun skal brukes i transittøyemed. I feltet for mottaker skrives «in transit to [bestemmelseslandet]/[fysisk varemottager på bestemmelsesstedet].