Til hovudinnhald

Regler og helsesertifikat ved eksport av fisk og sjømat til Kina

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Kina.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Nytt regelverk for eksport av mat til Kina
  2. Registrering før eksport av sjømat
  3. Fiskehelsekrav ved eksport av laks til Kina
  4. Folkehelsekrav ved eksport av laks til Kina
  5. Merkekrav
  6. Emballasjekrav
  7. Fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum
  8. Helsesertifikater – Kina

Mattilsynet understreker at denne nettsiden er sammenstilt ut ifra informasjonen vi har tilgjengelig. Informasjonen er ikke endelig eller uttømmende og er kun til veiledning. Det er den enkelte virksomhets ansvar å oppfylle kravene. Mattilsynet anbefaler at norske virksomheter har tett dialog med kunder/importører i Kina.

Kinesiske koronakrav opphørte 8. januar 2023

Kinesiske myndigheter har publisert en offentlig kunngjøring om at alle Covid-19 tiltak på importerte kjølekjedevarer og andre varer offisielt opphørte fra 8. januar 2023.