Eksport av fisk og sjømat til Storbritannia

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av sjømat til Storbritannia.

Faglig oppdatert

Sertifikater til UK blir papirløse og utstedes i ny eksportløsning fra og med 24. januar 2024.

Sertifikatene blir elektroniske PDF-filer som er sikret, verifisert og elektronisk underskrevet. Sertifikatet blir opprettet og tilgjengeliggjort i eksportløsningen når søknaden er godkjent. Det som blir annerledes til UK, er at eksportøren skal laste ned det signerte sertifikatet, og videreformidle det til sin importør i UK. Importør laster opp PDF-en i UKs importsystem (IPAFFS) sammen med sin importmelding. Slik formidles sertifikatet til britiske myndigheter. 

Storbritannia har nå publisert endelig versjon av Border Target Operating Model (gov.uk).

Produkter kategorisert som medium risiko får krav om helsesertifikat ved grensepassering fra og med 31. januar 2024. Det innebærer at det vil bli krav om helsesertifikater for akvakulturprodukter og for villfisk assosiert med histaminer fra dette tidspunktet.

Du finner mer informasjon her: Eksport av fra Norge til Storbritannia

Helsesertifikater

Veiledning for utfylling av 1.1.324 Storbritannia, helsesertifikat, fiskerivarer, engelsk (PDF)