Til hovedinnhold

Eksport av melk og meieriprodukter til Japan

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av melk og meieriprodukter til Japan.

Faglig oppdatert

Vær oppmerksom på: 

Ny forhåndsmelding ved eksport av meieriprodukter til Japan.

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Helsesertifikater

Melk og meieriprodukter

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes av tilsynskontoret før sertifikatet kan utstedes. Forhåndsmeldingen finner du som redigerbar PDF-fil i lenken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Se endringer

Ny rutine for forhåndsmelding

Saken er oppdatert med ny rutine for forhåndsmeldinger.