Til hovedinnhold

Eksport av melk og meieriprodukter

Her finner du informasjon om eksport av melk og meieriprodukter til land utenfor EU/EØS.

Mer informasjon

Skjema og maler

8.1.146 Chile, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.147 Egypt, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.155 Marokko, helsesertifikat, meieri, fransk-engelsk 8.1.156 Mexico, helsesertifikat, meieri, spansk-engelsk 8.1.263 Sør-Korea, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.269 Japan, helsesertifikat, meieriprodukter, engelsk, 2020-03 8.1.343 Storbritannia, helsesertifikat, råmelk fra tredjeland til viderebehandling før HC, engelsk 8.1.353 Storbritannia, helsesertifikat, meieriprodukter HC av råmelk, fra tredjeland, engelsk 8.2.166 Erklæring for melk og melkeprodukt - Dioksin - Engelsk 8.1.157 New Zealand, helsesertifikat, iskrem, engelsk, specimen 8.1.159 EU, pre-eksportsertifikat, midlertidig lagring, meieri, engelsk 8.1.158 New Zealand, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimen 8.1.245 Australia - Sunnhetsattest for meieriprodukt, unntatt ost og smør - Engelsk 8.1.262 Sør-Afrika, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.148 Forente Arabiske Emerater, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.150 India, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.152 Ivory Coast, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.153 Kina, helsesertifikat, meieri, engelsk, 2018-08 8.2.168 Erklæring BSE meieri engelsk 8.1.296 Taiwan, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, 2019-06_specimen 8.1.149 Generell, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.154 Kuwait, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimen 8.1.161 Saudi Arabia, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 8.1.160 EØU, helsesertifikat, meieri, russisk- engelsk 8.1.164 USA, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 8.1.255 Tyrkia, helsesertifikat, meieri, tyrkisk-engelsk 12.1.165 Rekvisisjon, meieri 5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk, 2015 03, specimen 8.1.145 Australia, helsesertifikat, ost og smør, engelsk 12.1.322 Storbritannia, erklæring, sertifikater, engelsk