Til hovedinnhold

Eksport av melk og meieriprodukter til Sør-Korea

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av melk og meieriprodukter til Sør-Korea.

Faglig oppdatert

Vær oppmerksom på:

Ny forhåndsmelding ved eksport av meieriprodukter til Sør-Korea.

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Virksomheter som ikke har eksportert tidligere må registreres i MFDS sine systemer. Vi har også forhandlet frem et helsesertifikat som skal følge hvert parti.

Registrering

Virksomheter som var godkjent i Sør-Korea eller har eksportert til Sør-Korea før 4. februar 2016 trenger ikke å registrere seg. Alle andre virksomheter må registrere seg i Sør-Korea før de eksporterer meieriprodukter fra Norge.

MFDS krever at registreringsskjema og dokumenter videresendes av Mattilsynet, ikke virksomheten selv. Det er Hovedkontoret, seksjon eksport og import, som er i dialog med MFDS.

Kontakt oss på internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no dersom du ikke vet om din virksomhet må registreres.

Følgende dokumenter må sendes til Mattilsynet for registrering av virksomhet som ikke har eksportert tidligere:

List of Documents to be Submitted for Registration (PDF)

MFDS vurderer søknaden og om virksomheten din blir registrert. Mattilsynet får tilbakemelding dersom det mangler dokumenter. MFDS kan velge å inspisere virksomheten som en del vurderingen.

Dersom virksomheten endrer navn, adresse eller godkjenningsnummer eller ikke lenger vil være registrert i systemene, må du fylle ut følgende skjema med oppdatert informasjon og sende det til Mattilsynet:

Application for Registration (Updating) of Foreign Establishments (PDF)

Registrering av melk og meieriprodukter til humant konsum som ikke er eksportert tidligere

Norge kan eksportere følgende produkter:

  • Processed cheese, Milk powders, Wheys, Natural cheese.

Dersom vi ønsker å eksportere andre produkter, må vi gjennom en «Import sanitation assessment», hvor Mattilsynet må søke om å få eksportere produktet. Dette innebærer et spørreskjema som Mattilsynet må fylle ut og en inspeksjon fra MFDS. Dette er svært ressurskrevende for Mattilsynet, og er ikke en prosess vi setter i gang uten et svært tydelig behov fra næringen.

Helsesertifikater

Melk og meieriprodukter til humant konsum

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes av tilsynskontoret før sertifikatet kan utstedes. manuelt. Forhåndsmeldingen finner du som redigerbar PDF-fil i lenken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Les også: Import Policy for Livestock Products (PDF)

Se endringer

Ny rutine for forhåndsmelding

Saken er oppdatert med ny rutine for forhåndsmeldinger.