Til hovedinnhold

Eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan.

Faglig oppdatert

Vær oppmerksom på:

Ny forhåndsmelding ved eksport av meieriprodukter til Taiwan.

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Det er kun utvalgte meieriprodukter som kan eksporteres til Taiwan.

Det er viktig at du er i tett dialog med importør som sitter nært matmyndighetene i eget land og som er bedre kjent med regelverket i Taiwan enn vi er.

Meieriprodukter som kan eksporteres til Taiwan

Meieriprodukter med følgende HS-koder kan eksporteres til Taiwan (engelsk utdrag fra TFDA):

040221

  • Milk, goat's and sheep's, in powder, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter
  • Other milk and cream, in powder, granule or other solid form, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter
  • 040291:
  • Condensed milk, not containing added sugar or other sweetening matter
  • Milk, evaporated, not containing added sugar or other sweetening matter
  • Cream, evaporated or sterilized, not containing added sugar, or other sweetening matter
  • Other milk and cream, not containing added sugar or other sweetening matter

040410

  • Whey and modified whey, not concentrated, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
  • Whey and modified whey, concentrated, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included

040690

  • Other cheese

Det kreves sertifikat ved eksport av disse produktene. Mattilsynet har forhandlet frem et sertifikat som kan benyttes. Dette finner du under «Helsesertifikater».

Mattilsynet må søke om godkjenning ved eksport av meieriprodukter som ikke er eksportert tidligere. Dette innebærer at Mattilsynet må sende dokumentasjon om tilsynssystemet vårt til Taiwan og kan innebære en inspeksjon fra TFDA. Dette er svært ressurskrevende, og er ikke er prosess vi setter i gang uten et tydelig behov fra næringen.

Helsesertifikater

Melk og meieriprodukter

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes av tilsynskontoret før sertifikatet kan utstedes. Forhåndsmeldingen finner du som redigerbar PDF-fil i lenken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. 

Se endringer

Ny rutine for forhåndsmelding

Saken er oppdatert med ny rutine for forhåndsmeldinger.