Til hovedinnhold

Eksport og samhandel av melkeprodukt fra Norge

Norge etterlever samme hygieneregelverk som EU, og det er fri handel mellom Norge og EU. Her får du vite det du trenger om eksport og samhandel av melk og melkeprodukter fra Norge.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Aktuelt regelverk
  2. Definisjoner innen eksport
  3. Mattilsynets rolle som kompetent myndighet
  4. Hvordan er eksportområdet organisert?
  5. Sertifikattyper
  6. Hva sertifiseres det for?
  7. Bytting av sertifikater
  8. Regler for verdipapir
  9. Samsvar mellom sertifikatets innhold og vareparti
  10. Gebyr

Mattilsynet utsteder sertifikater for meierivarer som produseres i Norge, og som skal eksporteres til land utenfor EU.

Omforente sertifikater åpner grensene og legger til rette for stabil markedsadgang for norske meierivarer.

Norge etterlever samme hygieneregelverk som EU, og det er fri handel mellom Norge og EU. Det er derfor ikke nødvendig for Mattilsynet å utstede sertifikater på melk og melkeprodukter som skal selges i EU.